Avís legal

La Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona (d’ara en endavant “IHB”) compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i amb aquest fi ha creat l'Avís Legal següent. 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA

c/ Montalegre, 5

(08001) Barcelona

Tel. 93 412 21 74

Email: [email protected]

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 392.

Aquesta pàgina web proporciona informació sobre l’IHB i els serveis oferts per aquest.

2. TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.instituthumanitats.org és titularitat de l’IHB.

3.- RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Es recollirà per via electrònica únicament la informació imprescindible per poder oferir a l'usuari un servei satisfactori. Quan l'usuari es connecta a aquesta pàgina web, analitzem exclusivament el tipus de navegador, el joc de caràcters que està utilitzant i la seva versió amb l'objectiu que la visualització d’aquest lloc web sigui correcta.

4.- COOKIES I SPAM

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació en el disc dur. Per navegar per aquesta pàgina web no cal que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per l’IHB.

L’IHB no utilitza tècniques de spamming i únicament tractarà, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD), el Reglament General de Protecció de Dades (RGDP) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), les dades que els usuaris facilitin a través dels formularis electrònics habilitats en aquesta pàgina web o missatges de correu electrònic.

5.- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

L’IHB es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts en aquest Avís Legal. Les modificacions s'inclouran de manera destacada en el lloc  www.cccb.org/institut_humanitats.

Tanmateix, l’IHB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta pàgina web, de la configuració, disponibilitat o presentació d’aquesta.

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la present pàgina web en la seva totalitat, incloent el disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen a l’IHB o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, a través de qualsevol mitjà, dels continguts d’aquest lloc web per a usos diferents de la legítima informació sense ànim de lucre dels usuaris.

Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contraries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge de l’IHB o de tercers legítims, que constitueixen actes de competència deslleial o, en general, en contra dels termes d’aquest Avís Legal.

7.- BUTLLETÍ ELECTRÒNIC

L’IHB dona l'opció als usuaris de donar-se d'alta i de baixa, a través d’aquesta pàgina web, d’un servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

L’IHB únicament enviarà comunicacions comercials si l'usuari així ho sol·licita i presta el seu consentiment.

8.- RESPONSABILITAT DEL L’INSTITUT D’HUMANITATS

L’IHB no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de circumstàncies de força major, com per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes en el hardware i software dels usuaris o errades en la xarxa d'Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

L’IHB no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts quan el seu funcionament es vegi alterat per motius tècnics, de seguretat, de control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altres motius que derivin de les causes que escapin al seu control, motiu pel qual rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, en relació als mateixos.

L’IHB es reserva el dret a modificar el present Avís Legal amb l'objectiu d'adaptar-lo a les possibles novetats legislatives, com també a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment dels usuaris quan fos necessari per realitzar els tractaments requerits i sempre que aquest consentiment no es consideri ja atorgat en funció dels termes del present Avís Legal.

L’IHB té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollits a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria estigui vigent en cada moment.

L’IHB no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, que és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitzi. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la present pàgina web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa: no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí.

En el cas que l’IHB tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació que remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.