1/5 Crisis del lenguaje y café literario: ¿Las palabras reflejan el mundo?

Audio

1/5 Crisis del lenguaje y café literario: ¿Las palabras reflejan el mundo?

Sinopsi

Crisi del llenguatge i cafè literari: les paraules reflecteixen el món?
Lev Tolstoi i el seus diaris
Hugo von Hofmannsthal: Carta de Lord Chandos