Què és la música? Dues lliçons de Jordi Savall (2/2)

Vídeo

Què és la música? Dues lliçons de Jordi Savall (2/2)

Idioma
Català