Itziar de Lecuona

Ponent

Itziar de Lecuona

Professora del departament de Medicina i directora del Centre de Recerca Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona. Doctora en dret i codirectora del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. És secretària acadèmica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. És coordinadora del Grup de Recerca Consolidat “Bioètica, Dret i Societat: Anàlisi Interdisciplinari dels Aspectes Ètics, Jurídics i Socials de la Biomedicina, la Biotecnologia i les Tecnologies Emergents” (BIOELSi); i és investigadora principal del projecte de recerca “Cuestiones bioéticas no resueltas en la evaluación de la investigación e innovación en salud basada en inteligencia artificial, tecnologías genéticas y datos personales" (BIOEVAINNOLAW) concedit pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Actualment, també lidera la recerca sobre els aspectes ètics de dos projectes sobre recerca biomèdica del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea (MICROB-PREDICT i DECISION). És membre del Comitè d’Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), del Comitè d´Integritat en la Recerca de l´IDIBELL, del grup d’experts i expertes de suport al European Data Protection Board (EDPB) i del Grupo de Ética y Protección de Datos de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública. Ha sigut membre del Grup de Treball Multidisciplinari sobre la COVID-19 del Ministeri de Ciència i Innovació (2020-2022); del Comitè d’Ètica en Investigació Clínica de l’Hospital Clínic de Barcelona (2012-2020), del Comitè de Bioètica de Catalunya (2015-2020). Dirigeix la Revista de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona que recentment ha rebut el segell de qualitat de la FECYT i és membre de la International Association of Bioethics.

Data d'actualització
2024-01-10