L'Institut d'Humanitats de Barcelona

L'Institut d’Humanitats de Barcelona és una fundació privada sense ànim de lucre que té per objectiu la reflexió sobre la cultura amb el convenciment que el debat i la discussió a l’entorn dels grans temes humanístics ens faciliten la comprensió del món que ens envolta.

Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins a l’art, passant pel cinema i el teatre, l’Institut vol endinsar-se en el món de les humanitats i descobrir-ne les diferents disciplines a través de l’opinió d’intel·lectuals, pensadors i pensadores rellevants, alhora que pretén afavorir l'intercanvi entre els diversos àmbits culturals, col·laborar a la seva difusió i contribuir a la recepció de les mostres més importants de la cultura europea.

L’Institut d’Humanitats es regeix a través del seu Patronat i rep el suport de la Diputació de Barcelona. Des del 1994, les seves activitats tenen lloc al CCCB, amb el qual manté un conveni d’estreta col·laboració. 

El Patronat

Presidència d'honor

Lluïsa Moret Sabidó (Diputació de Barcelona).

Jordi Llovet Pomar (membre fundacional).

Presidenta

Marisa Siguan Bohmer.

Vicepresident

Lluís Anglada Ferrer.

Vocals

Ramon Bosch Torra (Diputació de Barcelona), Judit Carrera Escudé, Jèssica Jaques Pi, Víctor Molina Escobar, Eduard Vallory Subirà.

Secretària

Cristina Delgado.