L'Institut d'Humanitats de Barcelona

L'Institut d’Humanitats de Barcelona és una fundació privada sense ànim de lucre que té per objectiu la reflexió sobre la cultura amb el convenciment que el debat i la discussió a l’entorn dels grans temes humanístics ens faciliten la comprensió del món que ens envolta.

Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins a l’art, passant pel cinema i el teatre, l’Institut vol endinsar-se en el món de les humanitats i descobrir-ne les diferents disciplines a través de l’opinió d’intel·lectuals, pensadors i pensadores rellevants, alhora que pretén afavorir l'intercanvi entre els diversos àmbits culturals, col·laborar a la seva difusió i contribuir a la recepció de les mostres més importants de la cultura europea.

L’Institut d’Humanitats es regeix a través del seu Patronat i rep el suport de la Diputació de Barcelona. Des del 1994, les seves activitats tenen lloc al CCCB, amb el qual manté un conveni d’estreta col·laboració. 

El Patronat

Presidenta d'honor

Excma. Sra. Núria Marín Martínez.

President (membre fundacional) 

Xavier Rubert de Ventós.

Vicepresident

Jaume Badia Pujol.

Director

Jaume Casals Pons.

Vocals

Lluís Anglada de Ferrer, Xavier Antich Valero, Josep Maria Carbonell Abelló, Judit Carrera Escudé, Ramon Bosch Torra (representant de la Diputació de Barcelona), Jèssica Jaques Pi, Víctor Molina Escobar, Joan Rigol Roig, Marisa Siguan Bohmer, Eduard Vallory Subirà.

Secretària

Carme Correa Secall.