Política de privacitat

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides en la web corporativa www.instituthumanitats.org és:

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA (en endavant, IHB)
CIF G58378258
C/ Montalegre nº 5
08001 Barcelona

2. Finalitat dels tractaments de dades

La present política de protecció de dades regula el tractament que realitza la l’IHB de les dades que pugui recollir en el seu portal web. 

Les dades que facilitis a l’IHB a través d’aquesta pàgina web, ja sigui a través dels nostres formularis d’inscripció o de contacte, seran utilitzats exclusivament per proporcionar-te els serveis que hagis triat. Recollirem només les dades imprescindibles i només amb la teva autorització. 

En cadascun d’aquests mitjans informarem detalladament de la finalitat del tractament de les dades, que es porta a terme únicament i exclusivament si ho has autoritzat. 

A continuació, detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les teves dades personals:

FORMULARI DE CONTACTE

Per a què farem servir les teves dades?

Tractarem les teves dades per respondre les teves sol·licituds, preguntes o dubtes. Les teves dades no seran cedides a tercers. 

Quant de temps conservarem les teves dades? 

Les teves dades personales es conservaran fins el moment que haguem respost la teva sol·licitud i portat a terme les accions adequades a tal finalitat. A continuació, es suprimiran les teves dades sempre i quan això no comporti responsabilitats per a l’IHB.  

INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS

Per a què farem servir les teves dades?

Tractarem les teves dades exclusivament per a la gestió de l’activitat a la qual t’hagis inscrit. 

Quant de temps conservarem les teves dades? 

Les teves dades personals es conservaran durant el temps necessari per organitzar l’activitat a la qual t’has inscrit. A continuació, es suprimiran les teves dades sempre i quan això no comporti responsabilitats per a l’IHB.  

L’usuari proporciona les seves dades de forma voluntària i és informat en tot moment de l’ús i el tractament que es fa d’elles. És responsabilitat única de l’usuari garantir que les dades personals que facilita són veraces. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’IHB o a tercers. L’IHB es reserva el dret a excloure dels seus serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. 

En cap cas es portaran a  terme decisions automatitzades a partir de les teves dades.

Només es tractaran les dades que ens hagis facilitat amb la finalitat que has autoritzat i de la qual has estat informat. No es cediran dades a tercers excepte que ho hagis autoritzat expressament. 

La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució dels serveis que has sol·licitat i que has autoritzat expressament. 

Tractament de les teves dades per tercers

Per tal de garantir els serveis prestats per l’IHB, part de les teves dades poden ser tractades per entitats terceres dedicades a aquesta finalitat. Aquesta gestió té com a únic objectiu garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que t’oferim. 

No es transferiran les teves dades fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin el nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la teva autorització expressa prèvia. 

Els teus drets en facilitar les dades

En qualsevol moment pots sol·licitar i obtenir informació sobre com i per a què estem tractant les teves dades. 

Pots:

  • Accedir a les teves dades: preguntar quines dades teves tenim i quin ús en fem d’elles. 
  • Rectificar les teves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes. 
  • Suprimir les teves dades: sol·licitar que les teves dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament d’elles, a excepció d’aquelles que la llei ens exigeixi conservar. 
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les teves dades. 
  • Portabilitat de les dades: que et lliurem les teves dades en un format compatible per tal que les puguis fer arribar a un tercer. 

Per això, pots adreçar un escrit indicant quin dret vols exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades), adjuntant una còpia del teu DNI a la direcció postal: Institut d’Humanitats de Barcelona, C/ Montalegre nº 5, (08001) Barcelona, o bé al correu electrònic: [email protected].

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitges més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme a l’IHB pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic [email protected] o per correu postal a l’atenció de “Delegat de Protecció de dades”, C/ Montalegre nº 5, 08001 Barcelona.

Presentació de reclamacions

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Estat Espanyol. Si consideres que l’IHB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa t’hi pots dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.