En defensa de l'inútil. Conferència de Nuccio Ordine

Vídeo

En defensa de l'inútil. Conferència de Nuccio Ordine

30 aniversari de l'Institut d'Humanitats de Barcelona

Idioma
Castellano
Llicència