7/7 Conclusió i debat obert

Àudio

7/7 Conclusió i debat obert