María Xosé Agra

Ponent

María Xosé Agra

Doctora en Filosofia i professora de Filosofia moral i política de la Universitat de Santiago de Compostela. Treballa en Filosofia política, teories de justícia i teoria crítica feminista. Des de 2007 és catedràtica de Filosofia moral i política de la USC. És coordinadora del grup de recerca Xustiza e Igualdade de la USC i membre del Centro de Investigaciones Feministas de Estudis de Género (CIFEX) de la USC, a més de membre del plenari del Consell de Cultura Gallec. És especialment coneguda pels seus treballs en l’àmbit de la Filosofia política i la Teoria crítica feminista. Ha fet recerca sobre vulnerabilitat humana, justícia i igualtat. A l’assaig ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad (USC, 2016), la filòsofa realitza una anàlisi exhaustiu de les complexes relacions al món contemporani entre justícia i igualtat, des d’un punt de vista que l’autora considera privilegiat, la crítica feminista.

Data d'actualització
2019-03-21

Ha participat en

Curs

Els mites i el feminisme

Cossos, sexualitats, democràcies