Myriam Mallart Brussosa

Ponent

Myriam Mallart Brussosa

Doctora en Filologia francesa per la Universitat de Barcelona. És professora lectora de Llengües i Literatures modernes i professora del Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC) de la Universitat de Barcelona. Les seves línies d’activitat docent principals són la història i la cultura franceses, la literatura francesa moderna i contemporània, i la llengua francesa. Investigadora dels grups de recerca GRC Creació i pensament de les dones i del TRELIT. Ha participat en conferències i congressos i ha publicat diversos articles, entre els quals destaquen: De la foule aux masses: Philippe Soupault, grand-reporter dans l'Allemagne des années 30 (Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, 2023), i S'exhiber au théâtre: l'émergence de dramaturges sénégalaises (Çédille. Revista d’estudis francesos, 2023). També ha participat en l’escriptura d’alguns llibres, com ara: Léonora Miano: escribir la historia desde la frontera. La imaginación como fábrica de creación de una historia decolonial (capítol del llibre Narradoras de la historia, de l’editorial Dykinson, 2023), Literatura estranyament familiar o familiarment estranya (capítol del llibre Molts camins per caminar. Una aproximació a les literatures africanes, de la Universitat de Barcelona, 2023), i Le train décolonial de Katiopa dans Rouge impératrice de Léonora Miano (capítol del llibre Imaginaires du Rail, d’Éditions Le Manuscrit, 2023). 

Data d'actualització
2023-12-11