Paula Domínguez Tristán

Ponent

Paula Domínguez Tristán

Professora Titular d’Universitat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, especialitzada en Dret Romà. Els seus treballs s'han centrat, en general, en diversos aspectes del Dret Privat Romà i la seva projecció al Dret actual, sobretot, en institucions del Dret Romà de successions i la seva recepció en el Dret civil de Catalunya, a destacar, entre d'altres, Antecedents of the present-day use of river shores and margins in Spain ( 2014), El secreto bancario: precedentes romanos (2015), i entre els articles/treballs especialitzats en institucions del Dret Romà successsori i la seva recepció en el Dret civil català, dels més recents, Algunos aspectos sobre la cuarta marital sucesoria y su recepción en el Derecho Catalan  (2018); també destaca la seva producció en l'àmbit de la Innovació docent. En els últims anys  ha publicat diversos articles especialitzats sobre els precedents romans de determinades normes i institucions en el marc dels diferents projectes d'harmonització del Dret contractual europeu, així com en altres instruments internacionals, a ressaltar, entre d'altres, La amenaza en el Derecho contractual europeo: una reflexión  sobre la influencia del Derecho romano en algunos aspectos de su configuración jurícia (2020).  Tanmateix és autora i coautora de diverses monografies, entre d'altres, El Prodigus y su condición jurídica en Derecho Romano clásico (2001), El Derecho Romano en la Universidad del siglo XXI: catorce siglos de Historia y catorce de Tradición (2005), La Formación de los conceptos jurídicos (2006). També ha participat en l'elaboració de manuals de Dret Romà i de materials docents. La seva última publicació (article) és: Resolución unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda por necesidad del arrendador: una reflexión sobre las bases romanas y su interpretación en las Partidas  (2022).

Data d'actualització
2023-06-22