La tradició anarquista en el pensament urbà

Conferència

La tradició anarquista en el pensament urbà

A càrrec de
Descripció

Quin vincle hi ha entre la tradició anarquista i l'urbanisme del segle XX? Malgrat l'aparent distància que separa ambdós àmbits, en els darrers anys diversos investigadors han posat de relleu el paper fonamental que l'anarquisme va tenir en la gènesi de l'urbanisme social del segle XX, i que va permetre una millora substancial de les condicions de vida a les ciutats.

Partint de les investigacions de Peter Hall a Cities of Tomorrow, en aquesta sessió revisarem la llarga història de préstecs que l'anarquisme va deixar en el pensament urbanístic de principis de segle XX i que es pot resseguir fins avui, com ara la idea de ciutat i regió del geògraf i anarquista Élisée Reclus o la innovadora concepció holística de Patrick Geddes, que vinculava organisme i medi amb l'habitatge autoconstruït.

Aquesta conferència està organitzada per la Universitat de Barcelona en col·laboració amb l’Institut d’Humanitats de Barcelona, forma part del curs 2021-22 del Màster de Construcció i Representació d'Identitats Culturals de la  Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.

Data
dj. 05.05.2022
Horari
De 18.00 a 19.30 h
Idioma
Castellà
Lloc
Mirador

Presencial: places exhaurides. 
 

Ponents

Ponent

Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya de l'ETSAVs. Ha dedicat les seves investigacions a la història urbana.