El Quixot, I (Presencial)

Curs

El Quixot, I

Lectura i interpretació d’un clàssic

Presencial

A càrrec de

Descripció

Aquest curs proposa la lectura atenta, capítol a capítol, de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), una lectura sensible als múltiples camins que aquesta obra explora i sobre els quals la posteritat literària hi ha tornat ara i adés. Aquesta proposta incorpora necessàriament la pregunta sobre el lloc que correspon als clàssics en l’educació, la cultura i la vida del nostre temps. De la mà de Gonzalo Pontón, col·laborador destacat de les successives edicions del Quixot de l’Instituto Cervantes i expert en literatura moderna europea, iniciem així un projecte que portarà a llegir amb el mateix deteniment la segona part de l’obra, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615).

La lectura de la Primera part del Quixot es reparteix en sis trobades mensuals, encapçalades per una sessió introductòria en la qual es plantejaran qüestions generals sobre l’obra, la seva rellevància i actualitat. En les cinc sessions de lectura, cada bloc de capítols s’agrupa en torn a un assumpte d’especial significació, encara que evidentment s’abordaran altres aspectes. El ritme de lectura mensual se situa en torn a les 110 pàgines. Prèviament a cada sessió es facilitaran indicacions específiques per abordar amb profit la lectura i orientar-la cap a allò que es tractarà a l’aula.

 

Edició recomanada:

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edición del Instituto Cervantes dirigida per F. Rico (1605, 1615, 2015), Real Academia Española, Madrid, 2015, 2 vols.

Data d'inici
16.01.2023
Data de fi
12.06.2023
Horari
De 18.30 a 20.00 h
Idioma
Castellà
Modalitat

Presencial. La inscripció també inclou l'accés als vídeos de les sessions en directe i en diferit (fins al 30 de juliol del 2023).

Lloc
Institut d'Humanitats de Barcelona - CCCB
Preu

General: 65 €
Amb descompte*: 50 €
*Estudiants, pensionistes, desocupats/des, més grans de 65 anys i amics/gues del CCCB.

Les persones que puguin gaudir d'un descompte hauran de presentar el document que l'acrediti el primer dia del curs o enviar-lo per email.

Arxius adjunts
Sessions
dl. 16.01.2023

Introducció: el Quixot i la novel·la moderna

Gonzalo Pontón Gijón

En la sessió introductòria plantejarem una sèrie de qüestions bàsiques per situar la seva obra i la seva empremta en la nostra cultura: Cervantes en torn al 1600; el procés de gestació de la novel·la; les principals interpretacions del Quixot; pervivència i actualitat de l’obra. Considerarem també la significació del pròleg i els versos preliminars, que el lector troba al principi de la novel·la, però que va ser l’últim que Cervantes va escriure.

dl. 13.02.2023

Com es fa una novel·la? (capítols 1-10)

Gonzalo Pontón Gijón

Aquesta primera part de l’obra comprèn els capítols més coneguts pels lectors: la caracterització de l’hidalgo i la seva bogeria, la primera sortida, l’escrutini de la biblioteca, l’aventura dels molins, la del biscaí. En ells s’hi estableixen les regles del joc paròdico-còmic amb què la novel·la comença, les possibilitats del qual es multipliquen gràcies a la integració de Sancho en el relat.

dl. 13.03.2023

Pastors, ventes i camins (capítols 11-21)

Gonzalo Pontón Gijón

Aquests capítols contenen alguns dels episodis millor travats, més memorables i divertits: l’aventura dels ramats, les peripècies que se succeeixen a la venta de Palomeque, la dels batans, la de l’elm de Mambrino. Els precedeix un interludi pastorívol de sabor tràgic, amb el que Cervantes torna a un gènere narratiu que havia cultivat en els seus orígens com a escriptor i que l’acompanyaria sempre.

dl. 24.04.2023

Altres vides, altres veus, altres perspectives (capítols 22-31)

Gonzalo Pontón Gijón

Amb l’aventura de les galeres, Cervantes dona entrada a la seva particular interpretació de la picaresca i assenyala a més un canvi de rumb narratiu, que porta els protagonistes a internar-se en les profunditats de Sierra Morena. Allí adquireixen relleu altres personatges, i el joc entre literatura i vida es torna més complex, en permanent complicitat amb el lector.

dl. 29.05.2023

Relacions perilloses (capítols 32-42)

Gonzalo Pontón Gijón

Constitueixen el nucli d’aquesta secció dues històries extenses en què don Quijote i Sancho no tenen més paper que el d’espectadors: El curioso impertinente, una matisada variació sobre el tema de l’amistat i la temptació, i El capitán cautivo, relat novel·lesc travessat per l’experiència biogràfica de l’autor. Com a frontissa entre ambdós se situa el cèlebre discurs de les armes i les lletres.

dl. 12.06.2023

Allò vertader, allò fingit, allò verosímil (capítols 43-52)

Gonzalo Pontón Gijón

Els afers de la venda culminen amb l’episodi del “baciyelmo”, fantàstic joc de perspectives, i amb l’encantament de don Quijote. En el camí de tornada a la vila, la conversa entre hidalgo i mossèn amb un canonge toledà fa explícites les idees cervantines sobre la literatura i sobre el pacte amb el lector que aquesta exigeix. La novel·la es tanca deixant oberta la possibilitat d’una continuació.

Crèdits

Organitza
Institut d'Humanitats de Barcelona
Col·labora
Centre de Cultura  Contemporània de Barcelona

Ponents

Ponent
Professor titular de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en la literatura espanyola dels segles XV i XVI.
Ponent
Professor titular de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en la literatura espanyola dels segles XV i XVI.

L’Institut d’Humanitats es reserva el dret de canviar qualsevol aspecte particular de la programació si les circumstàncies l’hi obliguen.