1/3 Límits i escassetat: Malthus, maltusianisme i l’economia moderna

Vídeo

1/3 Límits i escassetat: Malthus, maltusianisme i l’economia moderna

Idioma
Castellà
Llicència