Adriana Cavarero

Ponent

Adriana Cavarero

Catedràtica de Filosofia Política de la Universitat de Verona, Adriana Cavarero és una de les figures més rellevants de la filosofia contemporània, especialment reconeguda en l’àmbit dels estudis sobre feminisme i teoria política. Ha dut a terme una contribució fonamental a l’estudi de l’obra de Hannah Arendt, tot fent-ne una relectura des de la perspectiva de la vulnerabilitat i la interdependència que ha guiat bona part de la seves recerques i ha influït sobre altres pensadores, com ara Judith Butler. Cavarero també és una experta en pensament clàssic, que ha llegit i reinterpretat des d’una perspectiva feminista, i també ha fet diversos estudis sobre narrativa, parla i discurs polític, com també sobre la violència. Així mateix, al llarg de la seva carrera acadèmica Cavarero ha impartit docència a les universitats de Califòrnia - Berkeley, Santa Barbara, Nova York i Harvard.

Entre els seus darrers llibres destaquen Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt (Raffaello Cortina Editore, 2019), Platone (Raffaello Cortina Editore, 2018), Inclinazioni. Critica della rettitudine (Raffaello Cortina Editore, 2014), Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea (Anthropos, 2009). També ha col·laborat en el llibre Cuerpo, memoria y representación. Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo (Icaria, 2014), editat per Begonya Sáez Tajafuerce.

Data d'actualització
2021-11-23

Ha participat en

Places exhaurides
Presencial
Curs

Hannah Arendt

Entre la comprensió i l'acció
Online
Curs

Hannah Arendt

Entre la comprensió i l'acció