Francesc Muñoz

Ponent

Francesc Muñoz

Professor de Geografia urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1995 i director de l’Observatori de la Urbanització de la mateixa universitat. Especialista en urbanisme, planificació urbana i disseny d’estratègies territorials, va dirigir el Congrés Internacional Cerdà Postmetròpolis. Ha participat com a expert en missions del Consell d’Europa referides a aquestes qüestions i ha estat professor convidat en universitats estrangeres, a França, Itàlia o el Regne Unit. Ha estudiat la transformació actual dels paisatges urbans i metropolitans i ha publicat textos a França, Itàlia, Portugal, Eslovènia o el Regne Unit. Director de la col·lecció de llibres Paraula i Paisatge (Àmbit editorial), entre els seus treballs destaquen els volums urBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustavo Gili, 2008) i Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió (Diputació de Barcelona, 2011).

Data d'actualització
2019-09-26