Francesco Ardolino

Ponent

Francesco Ardolino

Francesco Ardolino és doctor en Filologia Catalana i Professor Agregat a la Universitat de Barcelona, on coordina el Màster Oficial «Construcció i Representació d'Identitats Culturals» (CRIC). Ha escrit nombrosos assaigs sobre les literatures catalana i italiana contemporànies. Entre els seus treballs, destaquen els llibres La solitud de la paraula. Estudi sobre l'obra narrativa de Jordi Sarsanedas (Barcelona, 2004 – Premi Crítica «Serra d'Or» 2005) i Entre el dogma i l'heretgia. Les influències de Dante en l'obra de Joan Maragall (Barcelona 2006 – Premi Fundació Joan Maragall 2004 i Premi Crítica Serra d'Or 2007). Ha traduït a l'italià molts textos d'escriptors catalans (Pere Calders, Josep Palau i Fabre, Baltasar Porcel, Carme Riera, Jaume Cabré, Sebastià Alzamora i Susanna Rafart), ha estat coeditor de la polèmica antologia poètica Imparables (2004) i editor del volum Ten Dragons. The latest Sant Jordi Prizes (2007). Ha curat les edicions catalanes d'alguns clàssics italians del segle xx, com ara Federigo Tozzi, Dino Campana o Salvatore Quasimodo, i la primera versió integral al català de la Descripció del món de Marco Polo. Forma part de l’equip encarregat de l'edició crítica de les Obres Completes de Joan Maragall. És director de la revista Haidé. Estudis maragallians i membre del consell de redacció de Caràcters.

Data d'actualització
2020-07-13