Hélène Rufat

Ponent

Hélène Rufat

Professora a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una gran part dels seus treballs està dedicada a la imatge i als mites mediterranis en l’obra d’Albert Camus. Actualment, és membre de la Junta de la Société des Études Camusiennes, i pertany al comitè de la revista Présence d’Albert Camus.