Montserrat Reig

Ponent

Montserrat Reig

Doctora en Filologia Grega per la Universitat de Barcelona des de 2003 amb la tesi “Mites de mort a la Grècia antiga”. Actualment és professora a l’institut de secundària Domènech i Montaner de Reus i investigadora adscrita a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Participa en el grup de recerca de la Generalitat de Catalunya “Mirades sobre la Mediterrània a l’Antiguitat Clàssica” i és membre del projecte de recerca finançat pel Ministeri de Competitivitat i Economia “Mecanismes de representació del passat i dinàmiques de la performance en la Grècia antiga”. Les seves publicacions i ponències se centren fonamentalment en l’estudi de la performance dels gèneres literaris a Grècia i en llur influència en la tradició posterior.

Data d'actualització
2023-06-26