Teresa Fau

Ponent

Teresa Fau

Doctora en Filologia Clàssica i exerceix, com a Professora Titular, a la Secció de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. Profundament interessada en els mecanismes que regiren el funcionament de la societat grega, és autora de diverses publicacions sobre les institucions de la polis, l’oposició ciutadania-estrangeria i el rol organitzatiu de la religió en el context de les comunitats hel·lenes.

Els darrers anys, ha ampliat el seu camp de recerca a la societat grega d’època romana i ha publicat treballs sobre la confrontació entre l’antiga tradició politeista i el monoteisme cristià, el paper de lideratge assumit per algunes dones cristianes i l’ús de la llengua grega en un món on els grecs ja no eren protagonistes de la seva pròpia història.

Data d'actualització
2023-06-26