Declinar la diferència

Curs

Declinar la diferència

Una temptativa filosòfica

Descripció

Temptarem en clau filosòfica el concepte de diferència segons una triple declinació. La primera ha de permetre de donar-ne compte en relació a d’altres conceptes que hi són afins i cap als quals el sentit de la diferència s’inclina, com ara el concepte d’identitat o d’igualtat. La segona forma de declinació procura una flexió de la diferència en consideració a autors i autores contemporànies, com ara Gilles Deleuze o Catherine Malabou, que faci palesos els casos en què aquesta ha constituït un punt d’inflexió en la història del pensament. La tercera forma en què serà declinada la diferència remet a la seva mutació semàntica al llarg d’aquella mateixa història. Es configuren així tres mapes que se superposen per donar lloc a una triple cartografia de la diferència, no només com a concepte sinó també com a dispositiu i com a operació alhora del pensament i de la vida, que en suscita la transformació.

Data d'inici
31.01.2019
Data de fi
28.03.2019
Horari
De 18:30 a 20 h
Idioma
Català
Lloc
Institut d'Humanitats de Barcelona
Sessions
dj. 31.01.2019

Ser la diferència (GWF Hegel, Søren Kierkegaard)

Begonya Saez Tajafuerce

dj. 07.02.2019

Esdevenir la diferència (Michel Foucault, Gilles Deleuze)

Begonya Saez Tajafuerce

dj. 28.02.2019

Obrar la diferència (Jean-François Lyotard, Jacques Derrida)

Begonya Saez Tajafuerce

dj. 14.03.2019

Patir la diferència (Luce Irigaray, Catherine Malabou)

Begonya Saez Tajafuerce

dj. 28.03.2019

Encarnar la diferència (Rosi Braidotti, Judith Butler)

Begonya Saez Tajafuerce

Ponents

Ponent
Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professora i coordinadora d'estudis de Màster i Doctorat del Departament de Filosofia.
Ponent
Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professora i coordinadora d'estudis de Màster i Doctorat del Departament de Filosofia.

L’Institut d’Humanitats es reserva el dret de canviar qualsevol aspecte particular de la programació si les circumstàncies l’hi obliguen.