Begonya Saez Tajafuerce

Ponent

Begonya Saez Tajafuerce

Doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professora i coordinadora d'estudis de Màster i Doctorat del Departament de Filosofia a la mateixa universitat. La seva recerca se centra en la definició i la representació de la identitat. Forma part del grup de Recerca Cos i Textualitat, que, des d'una perspectiva interdisciplinària, analitza el cos com a lloc per a la identitat i la manera com s'hi inscriuen el gènere, l'ètnia, la classe i la identitat sexual des dels discursos culturals. Ha editat el llibre Cuerpo, memoria y representación: Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo (Icaria, 2014).