Alexander Cabeza Trigg

Ponent

Alexander Cabeza Trigg

Cineasta i antropòleg de Barcelona. Llicenciat en Antropologia social i cultural (Universitat de Barcelona), va realitzar un màster a la Royal Academy of Art (KABK) a La Haya, on actualment imparteix classes al voltant de pràctiques col·laboratives. El seu treball intenta conjugar les qualitats reflexives i participatives de l'antropologia amb la llibertat i l'ambigüitat que caracteritzen un enfocament més artístic. El resultat és una pràctica documental compartida que s'arrela en el context local i que dona importància a les veus dels participants en el procés creatiu, creant un espai on el joc i la co-imaginació esdevenen eines fonamentals per explorar històries, experiències i llocs més enllà dels límits tradicionals del gènere documental i etnogràfic.

Data d'actualització
2021-11-17

Ha participat en

Presencial
Aula Xcèntric
Aula Xcèntric

F(r)iccions etnogràfiques

Interseccions entre antropologia i cinema experimental

Ha dirigit

Presencial
Aula Xcèntric
Aula Xcèntric

F(r)iccions etnogràfiques

Interseccions entre antropologia i cinema experimental