Olatz González

Ponent

Olatz González

Professora d’Antropologia social i subdirectora de formació de l’Escola de Doctorat de la Universitat del País Basc. És membre del grup d’investigació “Cambio social, precariedad e identidad en la sociedad contemporánea”. Els seus interessos giren al voltant dels esports, les xarxes de solidaritat masculina, l’antropologia visual i les relacions interespecífiques. És autora del llibre Pelota Vasca: un ritual, una estética (Editores Muelle de Uribitarte, 2005), i d’articles com “Cuerpos desplazados: Género, deporte y protagonismo cultural en la plaza vasca” (2013) o “La apertura ontológica de la antropología contemporánea” (2016). També ha treballat en la producció audiovisual amb pel·lícules com Jørgen Leth on Haiti (2007), Carmen (2015) i Pelota II (2015).

Data d'actualització
2021-11-29

Ha participat en

Presencial
Aula Xcèntric
Aula Xcèntric

F(r)iccions etnogràfiques

Interseccions entre antropologia i cinema experimental