Jèssica Jaques

Ponent

Jèssica Jaques

Llicenciada en Filosofia i en Història de l'art, doctora en Filosofia amb una tesi sobre l'estètica kantiana, va finalitzar el seu doctorat a l’École Normale Supérieure de París. Ha estat professora o conferenciant convidada a  l’École Pratique des Hautes Études (París), al Massachusetts Institute of Technology (MIT), a la Université de Rouen i a la Univeristé Jean Jaurés, Toulouse.

És sotscoordinadora del Màster oficial d’Investigació en Art i Disseny de la UAB (EINA), i ha estat directora dels màsters Pensar l'art contemporani i Gramàtiques de l'Art Contemporani (2000-2012). És coordinadora del col·lectiu eBullició i codirectora de la revista electrònica Disturbis (www.disturbis.net). 

La seva investigació està dedicada a l'estètica kantiana i neokantiana, a la història del vocabulari estètic, a Picasso, a l'estètica de les pràctiques performatives (especialment de la cuina) i a la investigació artística. Entre les seves publicacions, es troben: La estética del románico y el gótico. Madrid, Antonio Machado, 2003; la traducció al català, introducció i edició de la tercera crítica kantiana (KANT, Crítica de la facultat de jutjar. Barcelona, Edicions 62, 2004);  Picasso en Gósol: un verano para la modernidad. Madrid, Antonio Machado, 2007; "Food and Aesthetics”. Oxford Encyclopedia of Aesthetics, second edition, (2014). És Investigadora Principal (IP) del projecte: Los escritos de Picasso: Textos teatrales (HAR2015-64758-P) des de febrer de 2016.