Joanna Zylinska

Ponent

Joanna Zylinska

Autora, acadèmica, artista i comissària, treballa en l'àmbit de les noves tecnologies, l'ètica, la fotografia i l'art. És professora de Nous Mitjans de Comunicació i codirigeix el Departament de Mitjans de Comunicació de Goldsmiths (Universitat de Londres). És autora de sis llibres, els més recents són Nonhuman Photography (MIT Press, 2017), Minimal Ethics for theAnthropocene (Open Humanities Press, 2014) i, amb Sarah Kember, Life after New Mitjana: Mediation as a Vital Process (MIT Press, 2012). Així mateix, ha traduït Summa Technologiae, el tractat filosòfic de Stanislav Lem, publicat en 2013 dins de la col·lecció «ElectronicMeditations» de la Universitat de Minnesota. Zylinska combina l'escriptura de textos filosòfics amb la tasca de comissària i la pràctica de la fotografia artística. En 2013 va ser la directora artística de Transitio_*MX05‘Biomediations’, el festival d'Art i Video dels Nous Mitjans de Ciutat de Mèxic. Amb Clare Birchall i Gary Hall dirigeix el projecte «Living Books about Life», una sèrie de més de vint llibres sobre la vida, coeditats, electrònics i de lliure accés, que obren una via de comunicació entre les humanitats i les ciències.