7/10 Chela Sandoval: repensar els feminismes i la realitat de la(es) subalterna(es)

Àudio

7/10 Chela Sandoval: repensar els feminismes i la realitat de la(es) subalterna(es)

Idioma
Castellà
Llicència
Sinopsi

En aquesta sessió aprofundirem en el marc polític i analític que proposa Chela Sandoval per entendre les cruïlles d’un nou ordre global, en què els cossos d’ “algunes” dones es veuen confinats a l’explotació en diverses dimensions. Una de les qüestions centrals serà indagar en la Metodología de las oprimidas, que busca assegurar la supervivència de les subalternes i, a la vegada, generar contra-narratives com a contrapoders que qüestionen els imaginaris, representacions i identitats construïdes des de mirades hegemòniques.