Bárbara Ramajo

Ponent

Bárbara Ramajo

Bárbara Ramajo Garcia és doctoranda en els estudis de Gènere, Diferència i Alteritat (Universitat de Barcelona) amb la tesi Desbordar el cuerpo lesbiano, sobre el más allá de la existencia lesbiana y sus violencias fantasmas. És Màster en estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i llicenciada en Antropologia.

És autora del relat «Immaculada Concepció», dins el recull I visqueren felices (Pol·len edicions, 2014); de l’assaig “Género y sexualidad: aproximaciones multidimensionales y violencias fantasmes” (Instituto de Estudios Almerienses, 2018), «De lesbofòbies, catalanofòbies i xenofòbies», a Terra de Ningú. Perspectives feministes sobre la independència (Pol·len edicions, 2017); «Les vides vivibles fan un país vivible», a Ciutats Vivibles des de la diversitat que l'habita (Entre Pobles, 2018); de la novel·la Les primeres vegades no son las únicas (2018) i prologuista de Ensayos Esenciales, de Adrienne Rich (Capitán Swing, 2019).

Forma part del col·lectiu Bollos en Teoria: Espai de debat lesbianofeminista de Caladona. 

Data d'actualització
2019-11-29