Martha Palacio Avendaño

Ponent

Martha Palacio Avendaño

Investigadora en Filosofia Moral i Política vinculada a les Universitats de Barcelona i Autònoma, on hi imparteix classes com a professora associada. També ha estat professora en diverses universitats a Colòmbia i ha col·laborat amb la Universitat Oberta de Catalunya. Va formar part de l’equip del festival Barcelona Pensa com a coordinadora en les seves dues primeres edicions, i ha estat coordinadora de les Jornades Internacionals de Filosofia Política de la UB entre 2016 i 2019.

La seva investigació sobre pragmatismes i feminismes li va permetre obtenir el títol de doctora per la Universitat de Barcelona amb la qualificació de summa cum laude i el premi extraordinari de doctorat en Filosofia a la UB.

Ha estat investigadora visitant a la New School for Social Research en dues ocasions, així com al Centro de Estudos Sociais (CES) de la Universitat de Coimbra. És autora de la traducció El paternalismo libertario de Cass Sunstein i ha publicat diversos articles, ressenyes i capítols de llibre en què, des d’autors com Richard Rorty, Nancy Fraser o Gloria Anzaldúa, aborda els temes del reconeixement, la justícia global, la solidaritat i la frontera.

Data d'actualització
2019-12-03