Alain Verjat

Ponent

Alain Verjat

Professor de la Facultat de Filologia durant 37 anys, fou catedràtic de filologia francesa. Especialista de la literatura del segle XIX, va promoure estudis en el si del Grup de Recerca sobre Imaginari i Mitocrítica (GRIM) i practicà la literatura comparada "a l'americana" relacionant entre si textos amb música, pintura, arquitectura o escultura, i, en general, tota mena de creació artística i tradició antropològica. Fou autor de nombrosos llibres i articles de la seva especialitat.

Data d'actualització
2017-12-22