Cristina Fontcuberta

Ponent

Cristina Fontcuberta

Doctora en Història de l'art, professora d'Història d'art modern i Teoria de l'art a la Universitat de Barcelona, on també forma part del grup de recerca EMAC i del consell de redacció de la revista Matèria. Bona part de la seva investigació se centra en les relacions entre art i conflicte en època moderna i en els aspectes iconogràfics d'algunes obres i les seves fonts contemporànies, amb especial èmfasi en el món del gravat com a mitjà ideal per la transmissió de missatges combatius. Fruit de la seva recerca va publicar el 2011 Imatges d'atac. Art i conflicte als segles XVI i XVII, a la col·lecció «Memoria Artium» (Xarxa de Publicacions de les Universitats Catalanes i Museu Nacional d'Art de Catalunya). Entre altres publicacions i estudis, ha coordinat juntament amb Sílvia Canalda el llibre Imatge, devoció i identitat a l'època moderna (s. XVI-XVII), publicat per Edicions i Publicacions de la UB el 2014.

Data d'actualització
2016-07-05