Davide Carnevali

Ponent

Davide Carnevali

Doctor en Arts escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un període d’estudis a la Freie Universität de Berlín. Forma part del consell de redacció de la revista (Pausa.) i escriu per a diferents revistes de teatre italianes i internacionals. També imparteix cursos de teoria del teatre i escriptura dramàtica. La seva carrera d'autor comença amb el reconeixement internacional obtingut per la seva obra Variazioni sul modello di Kraepelin, premiada al Theatertreffen de Berlín (2009), al Premio Riccione per il Teatro (2009) i a les Journées de Lyon des auteurs (2012). Amb Come fu che in Italia scoppiò la rivoluzione ma nessuno se ne accorse guanya el Premio Asti Teatro (2010) i el Premio Borrello nuova drammaturgia (2011). En 2012 estrena Sweet Home Europa amb una producció del Schauspielhaus Bochum i en forma de radiodrama per la Deutschlandradio Kultur. El 2013 guanya de nou el Premio Riccione per il Teatro amb Ritratto di donna araba che guarda il mare. Les seves obres s’han presentat en diversos festivals i temporades teatrals internacionals i s’han traduït al alemany, anglès, català, castellà, estonià, flamenc, francès, hongarès, grec, polonès, romanès i rus.

Data d'actualització
2019-03-19

Ha participat en