Gregorio del Olmo

Ponent

Gregorio del Olmo

Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. Especialitzat en lingüística semítica i literatura comparada, ha contribuït en aquests camps amb més de dos-cents treballs i una dotzena de llibres entre els que destaquen La Biblia hebrea en la literatura moderna: guía temática y bibliográfica (Universitat de Barcelona, 2010), La Biblia en la literatura española, Tomo III, Edad Moderna (Trotta, 2010), El “Continuum” cultural cananeo. Pervivencias cananeas en el mundo fenicio-púnico (Ausa, 1996) o Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales (Trotta, 1998), Mitos y leyendas del Canaan (Ed. Cristiandad, 1981). Va promoure la fundació i va dirigir durant dotze anys l’Institut del Pròxim Orient Antic (I.P.O.A.) de la Universitat de Barcelona. A l’any 1983 va fundar la revista Aula Orientalis, de la que és director. Durant vuit anys (1988-1996), va dirigir la Misió Arqueològica de la Universitat de Barcelona a Síria i va editar els seus resultats: Qara Quzaq I/II (1993/2001).

Data d'actualització
2017-06-29