Carme Font Paz

Ponent

Carme Font Paz

És professora de literatura anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora ICREA Academia, i directora del projecte europeu ERC WINK: Women’s Invisible Ink: Trans-Genre Writing and the Gendering of Intellectual Value in Early Modernity. També es investigadora principal del grup de recerca Cos i Textualitat. Estudia la literatura escrita per dones en l’època premoderna, i teoritza sobre les dinàmiques socials i culturals que no assimilen el valor intel·lectual produït per les dones, un procés que defineix com a misogínia textual. Examina les accions transformadores entre disciplines i pràctiques de la crítica feminista que busquen la igualtat epistèmica i canvien la manera en què sistematitzem el coneixement i la creació, modificant les dinàmiques androcèntriques i binàries de representar el cos de pensament. De la seva extensa producció acadèmica destaquen els seus llibres Women’s Prophetic Writings in Seventeenth-Century Britain (Routledge, 2017) i Economic Imperatives for Women’s Writing in Early Modern Europe (Brill, 2018). Dirigeix la col·lecció Early Modern Women Writers in Europe: Texts, Debates and Genealogies of Knowledge (Brepols). També té una àmplia trajectòria com a traductora literària, tutora de tallers de lectura crítica a escritores.org, i és autora de guies de l’escriptor (Alba).

Data d'actualització
2023-06-28