Meri Torras

Ponent

Meri Torras

Doctora i professora de Teoria de literatura i Literatura comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de treball s’orienten cap als camps del Gènere i la Literatura, els estudis culturals, la crítica literària i la teoria queer, i en especial la comparació entre literatura i arts audiovisuals. Dirigeix el grup d’investigació “Cos i Textualitat” i és coeditora de la publicació Lectora. Revista de Dones i Textualitat. Així mateix, ha coeditat Feminismes literaris (1999), Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental (2006), Cuerpo e identidad (2007),  Encarna(c)ciones. Teoría(s) de los cuerpos (2008) i Accions i reinvencions.Cultures lèsbiques a la Catalunya del tombant de segle xx-xxi (2011). Ha publicat els assajos Soy como consiga que me imaginéis. La Construcción de la subjetividad en las autobiografías epistolares de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Sor Juan Inés de la Cruz (2003) i Tomando cartas en el asunto. Las amistades peligrosas de las mujeres con el género epistolar (2001).

Data d'actualització
2016-07-05

Ha participat en