Antoni Vicens

Ponent

Antoni Vicens

Doctor en Filosofia i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de recerca són la Teoria del subjecte, la Teoria psicoanalítica i els Estudis lacanians. És psicoanalista membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi i de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. A més d'haver traduït al català Escrits metapsicològics, de Sigmund Freud (Edicions 62, 2006), és autor de les obres Lacan en el psicoanálisis (Ariel, 1985) i Lenta, precipitadamente. Una experiencia psicoanalítica (Univ. Buenos Aires, 2013).

Data d'actualització
2019-06-27